Post- og fakturaadresse:

Kroppanmarka Grendelag BA

v/ TOBB Eiendomsforvaltning AS

c/o Fakturamottak

Postboks 4393 Vika

8608 Mo i Rana


Org nr  975 828 808
 
www.aktiweb.no