Oppdatert Garasjeplassoversikt

Les mer... Tuesday, May 21, 2019
 
DUGNAD DUGNAD DUGNAD DUGNAD
Garasjespyling Lørdag 25.mai
Les mer... Monday, May 13, 2019
 
Innkalling til ordinær generalforsamling i Kroppanmarka Grendelag BA
Tid: Torsdag 23.05.2019 Sted: Kroppanmarka 189
Les mer... Sunday, May 5, 2019
 
Langtidsplan for vedlikehold av felles arealer og eiendommer

Les mer... Wednesday, May 1, 2019
 
Informasjon om kjøp og drift av ladere for el- og hybridbiler
Beslutningen om å investere i infrastruktur i Kroppanmarka Grendelag BA (KMGL) for lading av el- og hybridbiler ble tatt på ekstraordinær generalforsamling 22 august 2018. Leverandør av systemet var tilstede og svarte på spørsmål men det har allikevel kommet en rekke spørsmål om løsningen. Styret vil her forsøke å dekke det informasjonsbehovet som ikke er dekket.
Les mer... Friday, April 5, 2019
 
Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamling
her kan du lese protokollen
Les mer... Tuesday, March 5, 2019
 
Dato for ordinær generalforsamling og frist for saker
Ordinær generalforsamling i Kroppanmarka Grendelag BA avholdes torsdag 23.05.2019.
Les mer... Friday, March 1, 2019
 
Prosjekt ladeanlegg for elbiler, fremdrift og samarbeid
Montering av infrastruktur, dvs kabler osv, starter mandag 18 Februar og er forventet å pågå i 3 uker.
Les mer... Thursday, February 7, 2019
 
Tillysing ekstraordinær generalforsamling
Det blir satt opp en ekstraordinær generalforsamling over nyttår om Asfaltering.
Les mer... Tuesday, December 18, 2018
 
Tilbud om sikringsskap
Se vedlagte tilbud til beboerne i Kroppanmarka Grendelag. Godt tilbud på utskifting av sikringsskap.
Les mer... Wednesday, June 20, 2018
 
Innkalling til ordinær Generalforsamling
Innkalling til ordinær generalforsamling (OGF) med innmeldte saker innen fristen 8. mai 2018. Vel møtt 5. juni 2018 i Grendehuset
Les mer... Tuesday, May 22, 2018
 
Eiendomsgrensen din
Sjekk ut mål for din tomt og hvor grensa går ihht Trondheim Kommune her
Les mer... Wednesday, May 9, 2018
 
Tillysing Ordinær Generalforsamling

Les mer... Tuesday, April 24, 2018
 
Vårdugnad i tunene

Les mer... Tuesday, April 17, 2018
 
Vårdugnad Garasjer
Se info fra Garasjeansvarlige her!
Les mer... Tuesday, April 10, 2018
 
Grendelagsavgift 2. kvartal
Vedrørende medlemsavgift Det er ved en feil sendt faktura fra forretningsfører med avgift på 3500,- og forfall 1 april Riktig beløp er 2000,- og riktig forfall er 15 mai Det vil altså ikke purres før 15 mai, og dersom noen betaler hele beløpet refunderes selvsagt overskytende Det blir også sendt brev fra TOBB som bekrefter dette
Les mer... Friday, April 6, 2018
 
Avlyst Ordinær Generalforsamling 1. mars 2018
Viktig melding fra styret: Styret ser seg nødt til å avlyse ordinær generalforsamling. Det vil bli satt opp ny dato med tillysing og innkalling så snart som mulig.
Les mer... Sunday, February 25, 2018
 
Valgkomite til Ordinær generalforsamling
Valg er alltid tema på ordinær generalforsamling. Her er valgkomiteens medlemmer. De kan kontaktes med forslag.
Les mer... Monday, January 15, 2018
 
Tillysing Ordinær Generalforsamling
Det tillyses ordinær Generalforsamling (årsmøte) i Kroppanmarka Grendelag 1. mars 2018.
Les mer... Friday, January 5, 2018
 
Grendelagsavgift og TOBB i overgangsfase
Frem til vi får endret vedtekter på Ordinær generalforsamling i mars 2018, vil TOBB ha en overgangsfase i forhold til innkreving av grendelagsavgift, sier styreleder Halvor Holder.
Les mer... Friday, December 8, 2017
 
Protokoll fra EOGF 2 om tomtegrensene
er nå lagt ut på hjemmesiden. Se under menypunkt Generalforsamling.
Les mer... Wednesday, November 15, 2017
 
Juletretenning 2017
Juletretenning 2017 Velkommen til årets juletretenning på Grendehuset! Husk tidspunkt lørdag 2.12. kl 16-17
Les mer... Monday, November 13, 2017
 
Garasje 1
«Montering av plater i tak Garasje 1: Torsdag 9.november starter arbeidet med å sette opp plater for å hindre kondensdrypp på biler. Det gjelder plassene 69,67,65,59,55,53,47,45,39,37,35,29,27,21,17. Det blir aluminiumsramme med platedekke hengt opp i kjetting for rask demontering ved vedlikehold. Nærmere informasjon blir publisert oppslag dører i garasjen, hjemmesiden og Facebooksiden. Mvh Morten Andersen, Garasjeansvarlig 1.»
Les mer... Thursday, November 9, 2017
 
Grendelagsavgift: TOBB har tatt over!
Fra oktober i år har TOBB tatt over innkreving av Grendelagsavgiften og føring av regnskapet. Dette til orientering. TOBB vil sende ut informasjon til alle om dette.
Les mer... Monday, October 30, 2017
 
Tillysing Ekstraordinær generalforsamling 7. november 2017
Herved tillyses Ekstraordinær generalforsamling for Kroppanmarka Grendelag 7. november 2017 kl 1830 i Grendehuset.
Les mer... Monday, October 9, 2017
 
Oversikt Tuninndeling i grendelaget
Her kommer et kart med tuninndeling i grendelaget.
Les mer... Sunday, August 20, 2017
 
Hageavfall kastes på Heggstadmyra
Hei Vi minner om at området på nedsiden av Fossestuveien ikke tilhører grendelaget, men er i privat eie. Det er ikke lov til å kaste hageavfall her. Ta avfallet til Heggstadmyra. Det kan leveres der.
Les mer... Monday, August 14, 2017
 
Kart over Eiendommene i Kroppanmarka GL
I forbindelse med saken om eiendomsgrenser legger vi herved ut kart over området og de enkelte eiendomsgrenser.
Les mer... Monday, August 14, 2017
 
Grendelagsavgiften!
Gjelder også vedlikeholdsprosjektet. Ihht vedtektene så skal grendelagsavgiften innbetales innen 15. august 2017. Denne gang til vanlig konto Kroppanmarka Grendelag. TOBB vil overta drift av dette fra september, og vi kommer snarest tilbake med info om dette når det er klart. Dette til orientering.
Les mer... Sunday, August 13, 2017
 
Utleie i Grendehuset igjen!
Da er det klart for utleie av Grendehuset igjen.
Les mer... Thursday, May 18, 2017
 
TOBB overtar innkreving av Grendelagsavgiften
Dette gjelder også den ekstra avgiften til Vedlikeholdsprosjektet. Som vedtatt på Generalforsamling for 2017 tar TOBB over innkreving av Grendelagsavgiften. I forbindelse med dette må vi ha inn en del informasjon fra hver husstand snarest. Send til egen epostadresse for dette: medlemsregister@kroppanmarka.no.
Les mer... Tuesday, April 18, 2017
 
Protokoll Ekstraordinær Generalforsamling
Er nå lagt ut på hjemmesidene. Den blir ikke fordelt i papirutgave, men gjøres kjent gjennom hjemmesiden og Facebook.
Les mer... Tuesday, April 18, 2017
 
Vårdugnad i Kroppanmarka Grendelag
Det er april og vårens vakreste eventyr er rett rundt hjørnet over påsken! Det er på tide å se om vi kan få ryddet vekk vinterens teppe og slippe det grønne frem.
Les mer... Friday, April 7, 2017
 
Protokoll Ordinær Generalforsamling 2017
Da er protokollen klar. Den legges ut i postkasser i kveld, men kan leses på nett fra nå.
Les mer... Monday, March 27, 2017
 
Ekstraordinær generalforsamling
Det blir ekstraordinær generalforsamling i Grendehuset torsdag 6. april 2017 for oppfølging av saker fra ordinær generalforsamling. Se vedlegg. Møtet starter kl 19. Innkalling ble lagt i postkasser i området 23. mars 2017.
Les mer... Friday, March 24, 2017
 
Innkalling Ordinær Generalforsamling 2017
Det ble tillyst til OGF 17 i januar, her kommer innkallingen. Den er lagt ut i postkasser, og elektronisk på hjemmesiden og Facebook, samt distribuert i epostlisten vår. Legg merke til at det tilkommer et vedlegg til sak om Forretningsfører TOBB. Dette er ikke vedlagt på papirkopien som er utdelt, finnes kun elektronisk. Vel møtt til møtet tirsdag 14. mars kl 19- på Grendehuset.
Les mer... Tuesday, February 28, 2017
 
Tillysing av Ordinær generalforsamling
Det tllyses til Ordinær generalforsamling ihht vedtektene for AL Kroppanmarka Grendelag den 14. mars kl 19. Frist for å melde inn saker til ordinær generalforsamling er 13. februar kl 2400. Saker som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.
Les mer... Wednesday, January 4, 2017
 
Juletretenning 2016
Velkommen til årets juletretenning på Grendehuset! Husk tidspunkt lørdag 26.11. kl 16-17
Les mer... Friday, November 18, 2016
 
Grendelagsavgiften

Les mer... Monday, October 31, 2016
 
HØSTDUGNAD 24. oktober
Da vi ser at det er behov for det, kaller vi nå inn til en Høstdugnad!
Les mer... Wednesday, October 5, 2016
 
Status Grendehus
Grendehuset er under utbedring pga vannskader. Her er litt mer informasjon om status på dette.
Les mer... Wednesday, October 5, 2016
 
Container Grendehuset!!
IKKE KAST PRIVAT AVFALL HER!!
Les mer... Thursday, April 28, 2016
 
Stor og omfattende vannlekkasje i Grendehuset
Vi melder om omfattende vannlekkasje i 1. etasje og kjeller på Grendehuset. Dette gjør at vi ikke kan leie ut på en stund.
Les mer... Thursday, April 14, 2016
 
Protokoll fra Ordinær Generalforsamling
Da er protokollen fra Ordinær Generalforsamling 2016 lagt ut. Du finner den under fanen Generalforsamling og Info til Eiendomsmeglere.
Les mer... Friday, April 1, 2016
 
Grendelagsavgift 2016/2017
Ihht vedtak i Ordinær Generalforsamling 8.3.16, vil grendelagsavgiften øke. Her er Oversikt over betalingsplan og annen informasjon.
Les mer... Friday, March 11, 2016
 
Innkalling Ordinær Generalforsamling
Dokumentet Innkalling til Ordinær Generalforsamling er nå lagt ut på hjemmesiden (se meny: Generalforsamling). Vi ønsker velkommen til Kroppanmarka Grendehus tirsdag 8. mars kl 1900. Det blir også lagt ut i postkasser innen i morgen kveld.
Les mer... Monday, February 22, 2016
 
Tillysing av Ordinær Generalforsamling
Frist for saker til Ordinær Generalforsamling er 9. februar 2016 kl 2400.
Les mer... Monday, January 25, 2016
 
Winter is coming!
Vinteren er i anmarsj og flere ting må huskes på nå. viktig informasjon!
Les mer... Monday, November 2, 2015
 
Strøm i garasjene til privat bruk (220volt).
Styret har sjekket opp muligheter for å få innlagt strøm i garasjene til privat bruk for hver beboer som kan være interessert i dette.
Les mer... Tuesday, August 25, 2015
 
Parkering Kroppanmarka Grendelag
Parkér bilen din i garasjen.
Les mer... Tuesday, August 25, 2015
 
Parkering under Garasjerenovering!
GARASJEPROSJEKT OG PARKERING! Styret finner det nødvendig å omerindre at: 2.ETG GARASJE 2 ER FERDIG OG KAN (SKAL) BRUKES. ALLE SOM HAR GARASJEPLASS SOM IKKE ER BERØRT AV ARBEIDER BØR (må / skal) BRUKE SIN PLASS I GARASJEN SLIK AT DET FINNS PLASSER LEDIG UTE TIL DE SOM ER BERØRT! Tross lite med plasser ute, er det STRENGT FORBUDT å parkere i opp-/nedkjøsel til garasjene. Det er også p-forbud i ”grønt”-område ved nedkjøring til garasje 2 (dette gjelder også tilhengere som er lenket til trærne og bes fjernet umiddelbart). Vis hensyn, vern om bomiljøet og fellesskapet !
Les mer... Thursday, June 4, 2015
 
Grendehuset stengt for utleie i sommer
Pga renovering av Grendehuset, vil det være stengt for utleie i sommer fra slutten av mai - godt over sommeren. Vi kommer tilbake med mer info. Ta evt kontakt med Grendehusansvarlig dersom du har spørsmål om utleie.
Les mer... Wednesday, June 3, 2015
 
Garasjeprosjektet oppdatering
Arbeidene går tidsmessig etter plan. Garasje 1 trinn1 ser ut til å bli ferdig etter plan til fredag. Oppstart garasje 1 trinn 2 starter mandag 27/4 kl. 07:00, alt må fjernes derfra til den tid.
Les mer... Friday, April 24, 2015
 
Vårdugnad på tirsdag 28. april 2015
Velkommen til dugnad! Tirsdag kl 1700 oppfordrer vi alle til å møte opp i sine tun for å ta i et tak for å få ryddet fellesområdene og gjøre klart for vår og sommer. Det blir dugnadskafe på Grendehuset fra kl 1900.
Les mer... Friday, April 24, 2015
 
Viktig info om parkering og garasjer!
Det var infomøte i Grendehuset i går kveld og her kommer en kort oppsummering fra møtet.
Les mer... Friday, April 10, 2015
 
Protokoll tilgjengelig
Da er protokoll fra Ordinær Generalforsamling 12. mars tilgjengelig på hjemmesiden. Oppdatert regnskap, budsjett og revisjonsberetning ligger vedlagt.
Les mer... Thursday, April 9, 2015
 
Kroppanposten
Et nytt infoskriv ble lagt i postkassene og sendt ut info på i starten av påsken. Styret jobber nå med oppstart av det store vedlikeholdsprosjektet i garasjene. Det er viktig at alle leser info fremover.
Les mer... Tuesday, April 7, 2015
 
Trafikksikring i Kroppanmarka
Da har saken om trafikksikring i Kroppanmarka blitt vedtatt i Formannskapet
Les mer... Thursday, March 12, 2015
 
Protokoll tilgjengelig
Protokoll fra Ekstraordinær Generalforsamling 24.2.2015 er nå tilgjengelig på hjemmesiden
Les mer... Thursday, March 5, 2015
 
Innkalling Ordinær Generalforsamling
12. mars 2015 kl 1930 i Grendehuset - Møt opp og bruk stemmeretten din!
Les mer... Thursday, February 26, 2015
 
INNKALLING TIL Ekstraordinær GENERALFORSAMLING For Kroppanmarka Grendelag AL
INNKALLING TIL Ekstraordinær GENERALFORSAMLING For Kroppanmarka Grendelag AL Tirsdag 24.februar 2015 kl. 19.30 Grendehuset, Kroppanmarka 189 Dagsorden 1. Konstituering av ekstraordinær generalforsamling - Godkjenning av fullmakter - Fastsetting av stemmetall 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 6. Valg av tellekorps 7. Forslag 8. Avslutning Forslag til Ekstraordinær Generalforsamling 24/2-2015: Forslag 1 fra Styret Styret får fullmakt av Ekstraordinær Generalforsamling til å gjennomføre vedlikeholds/rehabiliteringsprosjekt gjeldende fellesgarasjeanlegg og interne veier i Grendelaget, samt å oppta lån på vegne av Kroppanmarka Grendelag for å finansiere prosjektet. Styret har jobbet med rapport ”Tilstandsvurdering Kroppanmarka Grendelag parkeringsanlegg” utarbeidet av Norconsult (rapporten ligger i sin helhet på www.kroppanmarka.no), og konkludert med at tiltak MÅ gjøres og innhentet tilbud. Vi har mottatt tilbud fra Gulv-Teknikk AS (betongarbeider og ventilasjon), som er nøye gjennomgått. Styret finner å anbefale tilbudet ovenfor Ekstraordinær Generalforsamling. I prosjektet inngår også tilknytning til strøm (10A) for hver p-plass i garasjeanlegg. Dette inkl. egen ”intern” måler for hver p-plass. Styret har også sett på tilstanden til grendelagets interne veier og ønsker å foreta ett løft der med grunnarbeid/asfaltering av våre veier inne i grendelaget. Kostnadsestimat for vedlikeholds/rehabiliteringsprosjektet ang fellesgarasjeanlegg inkl strøm til hver p-plass og interne veier i Grendelaget er 4 – 5 millioner kroner. (Dette omfatter da betong-/ventilasjon-/ elektrikerarbeid i garasje og asfaltering/grunnarbeid internveier.) Styret ønsker at dette finansieres gjennom låneopptak i bank, og tilbakebetaling som tilleggsinnbetaling på kr 500 pr mnd over en periode på fem -5- år, gjeldende for alle 188 boenheter i Kroppanmarka Grendelag. Dette kommer da som kvartalsvise innbetalinger på kr 1500, da i tillegg til ordinær Grendelagsavgift som p.t. også er kr 1500 pr kvartal. Forslag til vedtak: Forslaget vedtas Forslag 2 fra Styret Dette forslag trekkes hvis Forslag 1 blir vedtatt. Forslaget er som ”Forslag 1” med unntak av strømtilknytning/uttak i garasjer. Kostnadsestimat for vedlikeholds/rehabiliteringsprosjektet ang fellesgarasjeanlegg (uten strøm til hver p-plass) og interne veier i Grendelaget er 3 millioner kroner. (Dette omfatter da betong-/ventilasjon i garasje og asfaltering/grunnarbeid internveier.) Styret ønsker at dette finansieres gjennom låneopptak i bank, og tilbakebetaling som tilleggsinnbetaling på kr 500 pr mnd over en periode på tre -3- år, gjeldende for alle 188 boenheter i Kroppanmarka Grendelag. Dette kommer da som kvartalsvise innbetalinger på kr 1500, da i tillegg til ordinær Grendelagsavgift som p.t. også er kr 1500 pr kvartal. Forslag til vedtak: Forslaget vedtas. Daniel Jenssen fra Norconsult vil være tilstede og gjennomgå/svare på spørsmål ang rapport ”Tilstandsvurderingen av Kroppanmarka Grendelags parkeringsanlegg”. Stig Hovdal fra Gulv-Teknikk vil være tilstede og gjennomgå/svare på spørsmål ang ”garasjeprosjektet” (gjennomføring – tiltak - tidsplan etc). Nærmere gjennomgang/informasjon av prosjektet og finansiering blir gitt av Styret under Ekstraordinær Generalforsamling.
Les mer... Tuesday, February 10, 2015
 
Tillysing Generalforsamling

Les mer... Thursday, January 29, 2015
 
Juletretenning
Velkommen til den årlige juletretenningen på Grendehuset lørdag 29. november kl 1600.
Les mer... Thursday, November 13, 2014
 
Vinterforberedelser i Tunene i Kroppanmarka
Vinteren nærmer seg med stormskritt og vi har nå begynt å få frostnetter. Det er dermed på tide å få klargjort til vinteren i tunene i Kroppanmarka.
Les mer... Thursday, October 16, 2014
 
Tilstandsanalyse garasjeanleggene Kroppanmarka Grendelag
Her kommer en kort oversikt over det vi har fått tilbakemeldinger om i rapporten om tilstand for garasjeanleggene i Kroppanmarka.
Les mer... Tuesday, August 26, 2014
 
Vårdugnad 2014
Vårtegnet fellesdugnad er på gang. Vi vil følge opp informasjon på Facebookgruppen, oppslag i tunene og her på hjemmesiden. Følg med! Dato for fellesdugnad blir 7. mai. Det blir som vanlig dugnadskafe i Grendehuset.
Les mer... Thursday, April 24, 2014
 
Oppdateringer etter Generalforsamling 2014
Da er tillitsvalgte og kontaktpersoner byttet ut på hjemmesiden. Protokoll fra Generalforsamlingen er også lagt ut under 'Generalforsamling', og papirkopi vil bli lagt i postkassen denne uka.
Les mer... Monday, March 24, 2014
 
Innkalling til Generalforsamling 2014
Da er det igjen tid for Generalforsamling på Grendehuset. Se mer info under Generalforsamling - Innkallingen ligger nå ute. Velkommen 13. mars kl 1930.
Les mer... Wednesday, February 26, 2014
 
Tillysing Generalforsamling 2014
Det legges ut tillysing til Generalforsamling i postkassene denne uken.
Les mer... Monday, January 27, 2014
 
Jul-og nyttårsfeiring i området
Styret har mottatt en del klager på husbråk i forbindelse med festlige lag i området.
Les mer... Monday, December 30, 2013
 
Oversikt strøkasser i området
Alle har plikt til å strø utenfor og på sin egen eiendom, slik at alle kan ferdes trygt. Styret har nå laget et kart som viser hvor strøkassene på området befinner seg.
Les mer... Thursday, December 19, 2013
 
Tømmeplan for Kroppanmarka Grendelag
Noen som lurer på når Renholdsverket tømmer containerne i Kroppanmarka Grendelag? Her er planen.
Les mer... Friday, December 6, 2013
 
JULETRETENNING
Lørdag 30. november er det igjen tid for Grendelagets årlige juletretenning.
Les mer... Tuesday, November 12, 2013
 
Tilbud Vifter Loft
Styret har mottatt tilbud på vifter. Prisen er avhengig av hvor mange som melder interesse. Ta kontakt snarest med Roy Jenssen i Styret eller på kontaktskjema her om det er interesse.
Les mer... Tuesday, November 12, 2013
 
Asfaltering Garasje 2!!!
OBS OBS! ASFALTARBEID GARASJE 2 Onsdag 18.september i tidsrommet 08:30-ca 12:00 skal inn-/utkjøring til garasje 2 asfalteres. Det vil IKKE være mulig å kjøre inn/ut av garasjen i dette tidsrommet.
Les mer... Monday, September 16, 2013
 
Vårdugnad og garasjespyling
Årets vårdugnad er nå igang. Lørdag var det garasjespyling av begge garasjene. I dag feies gatene, og vi ber alle ta ekstra hensyn med tanke på uteparkering i området. Torsdag er det hoveddugnad i tunene.
Les mer... Tuesday, April 23, 2013
 
Protokollen fra Generalforsamlingen 2013
er nå lagt ut her på hjemmesiden under Generalforsamling. Papirutgaven fordeles til postkassene nå i helgen.
Les mer... Friday, April 5, 2013
 
Eiendomsgrenser
Viser til tidligere utsendt Kroppanposten med oversikt over eiendomsgrenser. PDF er lagt ut på våre hjemmesider nå.
Les mer... Wednesday, March 6, 2013
 
Innkalling Generalforsamling
Da er innkallingen lagt ut på siden her under Generalforsamling. Papirutgaven legges ut i postkassene i dag pga forsinkelse hos trykkeri.
Les mer... Friday, March 1, 2013
 
SNØRYDDING PARKERING
Fredag 08.02.13 mellom kl 11.00 og 15.00 gjør vi et forsøk på å rydde parkeringsplassene for snø. Dette betinger at det er færrest mulig biler parkert og vi ber derfor om at parkerte kjøretøy flyttes. På den store parkeringsplassen mot øst ber vi om at biler parkeres på venstre side når man kjører inn på plassen nærmest innkjøringen. Dette er til felles beste og vi ber derfor om at henstillingen respekteres. Hvis ikke, blir det ikke brøytet. Denne meldingen legges også ut på Facebook og vi skal prøve å skilte i alle fall den store parkeringsplassen. Styret
Les mer... Tuesday, February 5, 2013
 
Nye utleiepriser Grendehuset pr 1.1.2013:
Det er utrolig rimelig å leie grendehuset i Kroppanmarka. Etter mange år har styret vedtatt å heve prisen litt: Intern dag 400,-, og helg 700,-. Ekstern dag 500,- og helg kr 1000,-.
Les mer... Wednesday, January 2, 2013
 
STENGING AV GARASJE II
Mandag 1. oktober fra kl. 12:00 og tirsdag 2. oktober 2012 kveld må garasje II stenges i dette tidsrommet. Det har lenge vært et behov for å utbedre asfalten og å skifte renna foran porten. Samtidig får vi nå lagt varmekabler. Når det er asfaltert på tirsdag ettermiddag/kveld, vil det igjen være mulig å bruke garasjen. Styret.
Les mer... Sunday, September 30, 2012
 
Oppsigelse av kollektiv avtale med Canal Digital
Kollektiv avtale for kabel-TV med Canal Digital er ssagt opp fra 01.10.12. Kundeservice hos CD skal nå være informert. Det er viktig at de som ønsker å fortsette som kunde hos CD tar kontakt med dem for en individuell avtale. 01.10.12 blir de som ikke har avtale koblet ut. CD sender ut returseddel og informasjon for retur av dekodere.
Les mer... Wednesday, September 5, 2012
 
Kollektiv avtale Canal Digital
Grendelagets kollektive avtale med Canal Digital er sagt opp. Dette har bakgrunn i at grunnlaget for en kollektiv avtale ikke lenger er tilstede.
Les mer... Saturday, June 2, 2012
 
Referat fra Generalforsamling 2012
Referat fra Generalforsamling 2012 er utdelt og lagt ut på vår hjemmeside
Les mer... Tuesday, April 17, 2012
 
Dugnad 26.04.2012
Da er tiden kommet for felles innsats i tunene. Dugnaden avholdes 26.04.2012, med kjernetid 1700 – 2000. Alle oppfordres til å møte opp for et par timers innsats. De som har spade, rake etc., bes om å ta dette med på dugnaden.
Les mer... Thursday, April 12, 2012
 
Feiing av internveier og parkeringsplasser
Torsdag 29.04.12 blir det feiing av interne veier og parkeringsplasser. Vi ber om at det kostes inn mot midten av veien for best mulig resultat. For å få feid parkeringsplassene, ber vi om at disse ikke benyttes på dagtid (08:00-16:00)
Les mer... Sunday, March 25, 2012
 
Rema-butikk til Kroppanmarka
Flere har visst det en tid nå - at Rema skal bygge ny butikk i Kroppanmarka, men når? I forrige uke leste vi artikkelen i Adresseavisen med glede: nå kommer den!
Les mer... Thursday, October 27, 2011
 
Ny garasjeansvarlig for garasje 2
Bjørn Erik Jensen er ny garasjeansvarlig for garasje 2 etter at Frode Bensvik sluttet. Vi takker Frode for innsatsen og ønsker velkommen til Bjørn Erik. Kontaktpersoner og tillitsvalgt er oppdatert.
Les mer... Wednesday, October 19, 2011
 
www.aktiweb.no