Grendelagsavgift pr år utgjør kr 12.000,- 

Det betales kr 3.000 i kvartalet - 4 innbetalinger hvert år:

1. januar,

1. april,

1.juli og

1.oktober.

Grendelagsavgift dekker drift, vedlikehold og forsikring av felles eiendom som garasjer, veier, parker og grendehus. 

 
www.aktiweb.no